Föreläsningar

Föreläsningar

 

Sedan hösten 2014 har jag föreläst för olika organisationer, föreningar och skolor. Min ambition är att öka förståelsen för ätstörningar så att vi tillsammans kan förebygga dem och främja psykisk hälsa.

 

I mina föreläsningar varvar jag personliga erfarenheter med fakta och forskning kring ätstörningar, behandling och vägen till att bli frisk. Som fd. elitidrottare föreläser jag även kring idrottspsykolgi, självkänsla och självförtroende.

 

Mina föreläsningar är alltid skräddarsydda efter beställarens önskemål och målgrupp. Nedan följer förslag på olika upplägg som jag brukar erbjuda.

 

Ätstörningar - förebygga,upptäcka&behandla

Riktar sig till dem som möter ätstörningar i sin yrkesroll eller i privatliv exempelvis skolpersonal, vårdpersonal eller anhöriga. Föreläsningen fokuserar på hur man förebygger ätstörningar, upptäcker dem i tidigt skede och vilka åtgärder som behöver vidtas när någon drabbas.

 

Interaktiv föreläsning ca 1,5h

Ätstörningar- idrotten som flytväst

Riktar sig tillaktiva inom idrottsvärlden så som tränare, styrelsemedlemmar eller föräldrar. Föreläsningen fokuserar på hur föreningen kan skapa ett klimat som främjar psykisk hälsa, förebygger ätstörningar, upptäcker dem tidigt samt hur man skall agera när någon idrottare drababats.

 

Interaktiv föreläsning ca 1,5h

Självkänsla, grunden till allt

Riktar sig till ungdomar mellan 14-20år med fokus på positiv psykolgi, självkänsla och självförtroende. I denna föreläsning pratar jag inte om ätstörningar utan fokuserar bara på de aspekter som kan främja psyisk hälsa och förebygga ätstörningar och låg självkänsla. Föreläsningen kan även riktas mot idrottare och då innehålla mental träning.

 

Workshop 1-2h beroende på antal deltagare. 

Email: info@kennethsmarionett.com

 

 

Copyright @ All Rights Reserved