Samtalskontakt


Samtalskontakt & rådgivning

Som utbildad beteendevetare inom psykologi och KBT så erbjuder jag samtalskontakt och rådgivning till drabbade familjer. Jag har abetar som skolkurator under tre år och träffar dagligen barn, ungdomar och vårdnadshavare med olika typer av bekymmer. Vidare har jag sedan fyra år tillbaka även arbetat aktivt med familjer som på något sätt har drabbats av ätstörningar.

 

Ätstörningar är oerhört komplexa, det finns inte en lösning som passar alla individer och familjer. Det som är gemensamt är att det är fler som drabbas än individen som lider av ätstörningen. Min ambition är att finnas som stöd och ett komplement till vården när man känner att man kört fast eller bara behöver rådgöra. Jag har hjälpt ett antal familjer att komma vidare i sin kamp mot ätstörningar. 

 

Mentorskap


Kontinuerlig samtalskontakt, telefonkontakt och sms/mailkontakt där den drabbade fritt kan prata om sina tankar och få stöd och råd. 

Rådgivning


Rådgivning vid behov till anhöriga, vänner eller andra i den drabbades omgivning. Antingen via personliga möten eller via telefon.

MALIN LAGERSTEDT


Email: info@kennethsmarionett.com


 

 

Copyright @ All Rights Reserved