Samtalskontakt

Samtalskontakt & rådgivning

Som utbildad beteendevetare inom psykologi, många år som skolkurator samt nu under utbildning till psykoterapeut inom KBT så erbjuder jag samtalskontakt och rådgivning till familjer som på något sätt drabbats av ätstörningar.

 

Ätstörningar är oerhört komplexa, det finns inte en lösning som passar alla individer och familjer. Det som är gemensamt är att det är fler som drabbas än individen som lider av ätstörningen. Min ambition är att finnas som stöd och ett komplement till vården när man känner att man kört fast eller bara behöver rådgöra. Jag har hjälpt ett antal familjer att komma vidare i sin kamp mot ätstörningar. 

 

Mentorskap

Kontinuerlig samtalskontakt, telefonkontakt och sms/mailkontakt där den drabbade fritt kan prata om sina tankar och få stöd och råd. 

Rådgivning

Rådgivning vid behov till anhöriga, vänner eller andra i den drabbades omgivning. Antingen via personliga möten eller via telefon.